OntwikkelingsAdvies

De praktijk blijft open tijdens de coronacrisis

Het zijn moeilijke en onwerkelijke tijden sinds het coronavirus de wereld in zijn greep heeft. Ik maak mijn persoonlijk geen zorgen. In mijn directe omgeving is iedereen (nog) gezond. We moeten met zijn allen zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt. Ik wil voorkomen dat mijn praktijk mogelijk kan bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Daarom heb ik besloten om voorlopig geen consulten te doen in de praktijk, of bij kinderen thuis. De praktijk blijft echter wel ‘open’: waar mogelijk zal ik de consulten (gesprekken met ouders en/of kinderen) via telefoon of Skype doen. Ik blijf ook gewoon bereikbaar voor iedereen via telefoon of email. Neem dus gerust contact op als je met vragen zit. Ook aanmeldingen kunnen gewoon doorgaan. De intake kan via Skype en dat geldt ook voor opvoedgesprekken en therapeutische gesprekken.

Tips voor thuis in verband met de coronacrisis

Alle kinderen zitten thuis. Veel ouders moeten nu ineens werk en zorg voor zeven dagen per week combineren: een hele opgave! Ook voor kinderen gaat de verveling na een tijdje toeslaan. Onder de knop ‘opvoedtips’ vindt u een aantal adviezen voor ouders voor het omgaan met de kinderen tijdens de coronacrisis. Veel sterkte allemaal en maak er het beste van!

Maakt u zich zorgen over uw baby, peuter, schoolgaande kind of tiener?

Loopt uw kind misschien achter bij leeftijdgenoten, praat het niet goed, maakt het geen contact of luistert uw kind niet? Of zijn er dingen met uw baby of kind gebeurd – bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of daarna – waar u zich zorgen over maakt? Twijfelt u aan het advies van de school over een extra jaartje kleuteren of plaatsing in het speciaal basisonderwijs?  Of denkt u dat uw kind mogelijk hoogbegaafd is en daardoor tegen problemen aanloopt? Bent u het niet eens met het advies van de school voor het voortgezet onderwijs? Lijkt uw kind totaal ongemotiveerd voor school of loopt u thuis tegen onbeheersbare situaties aan met uw kind of puber? In de kindertijd en vooral de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor de rest van ons leven en zijn de hersenen nog het meest flexibel. Tijdig inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van uw kind – en een goed ontwikkelingsadvies – kunnen een wereld van verschil maken voor nu en later. Op mijn website kunt u lezen wat ik misschien voor u en uw kind kan betekenen en waarom ik dit werk doe.

Ger Ramakers

Ger Ramakers

Ger Ramakers

Ik ben Ger Ramakers, Kinder- en Jeugdpsycholoog, en gespecialiseerd in het vaststellen – of uitsluiten – van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In mijn praktijk onderzoek ik met behulp van gesprekken, psychologische testen, spelobservatie en vragenlijsten of er sprake is van een probleem. In een begrijpelijk verslag krijgt u  een totaalbeeld van uw kind, met de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen. Duidelijk wordt gemaakt wat de belangrijkste problemen zijn en hun mogelijke oorzaken en hoe de ontwikkeling van uw kind het beste kan worden bijgestuurd. U krijgt adviezen voor thuis en/of op school en als het nodig is ga ik met de ouders, de leerkrachten of het kind zelf aan de slag. U kunt rekenen op een betrokken deskundige, die zich voor elk kind inzet voor de best mogelijke toekomst. Op deze website kunt u meer weten komen over mijn hulpaanbod, achtergrond, ervaring en motivatie (zie onder de knop “Algemeen”).

Waarvoor kunt u als ouder terecht bij OntwikkelingsAdvies.nl?

  • Voor het vaststellen (diagnostiek) of uitsluiten van problemen op het gebied van de verstandelijke, sociale, emotionele of gedragsmatige ontwikkeling bij kinderen/jeugdigen van een tot achttien jaar. Hierbij kunt u onder andere denken aan ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, taal- spraak- en leerproblemen, autisme, contact- en hechtingsproblemen, ADHD en gedragsproblemen. Klik boven in de menubalk op Zorg om uw Kind voor meer informatie. Vanwege mijn onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen vanaf 1 jaar heb ik veel ervaring in het herkennen en voorspellen van problemen bij jonge kinderen. Zie voor meer informatie onder de knop Onderzoek.
  • Raad bij problemen op (of met) school. Heeft u de indruk dat de school uw kind verkeerd inschat of mogelijk een verkeerde beslissing neemt over uw kind? Het gedrag van een kind kan mogelijk een vertekend beeld geven van de capaciteiten van het kind. Een goed psychologisch onderzoek kan de mogelijkheden en belemmeringen van uw kind in kaart brengen en helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over uw kind – en de school helpen om uw kind beter te begeleiden. Klik boven in de menubalk op Zorg om uw Kind voor meer informatie.
  • Vaststellen of uitsluiten van (gedeeltelijke) hoogbegaafdheid. Hierbij kijk ik niet alleen naar het IQ, maar naar het hele IQ-profiel, sociaal-emotionele eigenschappen en leermotivatie. Samen met u bespreken we de mogelijkheden van uw kind en eventuele belemmeringen en hoe de school het beste met uw kind kan omgaan. Desgewenst bespreken we het rapport en advies ook met de school. In sommige gevallen is een ander schooltype misschien beter voor uw kind, bijvoorbeeld een Leonardoschool. Ook daar kan ik bij helpen. Klik boven in de menubalk op Advies Hoogbegaafdheid voor meer informatie. Via mijn onderzoek heb ik veel ervaring met hoogbegaafdheid (zie onderzoek)
  • Is het gedrag van uw kind bijna niet meer hanteerbaar? Niet alle kinderen zijn even makkelijk en dan kan er al gauw een negatieve interactiespiraal ontstaan tussen ouders en kind, die het hele gezin soms kan ontwrichten. In dat geval (en eigenlijk altijd) biedt een cursus Positief Opvoeden (Triple P) uitkomst. Individueel of in een groep met andere ouders bespreken we de achtergronden van het opvoeden (wat werkt wel en wat werkt niet) en gaan we aan de slag met het concrete probleemgedrag van uw kind. Met praktische oefeningen leert u het gedrag van uw kind op een positieve manier bij te sturen en leert u tegelijk de onderliggende principes, zodat u die na de cursus in allerlei situaties kunt toepassen. Klik boven in de menubalk op Positief Opvoeden voor meer informatie.

Waarvoor kunt u als organisatie voor jonge kinderen terecht bij OntwikkelingsAdvies.nl?

  • Advisering en contractonderzoek gericht op verbetering van de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen die vallen onder de zorg van de organisatie.
  • Advisering over methoden om de ontwikkeling van bedreigde kinderen te stimuleren.
  • Training van medewerksters van kinderdagverblijven of consultatiebureaus in het herkennen van kinderen met een ontwikkelingsprobleem en het vergroten van de kennis over de normale ontwikkeling.

Contactgegevens

Locatie: De praktijk bevindt zich in Ouderkerk aan de Amstel, op 10 minuten rijden van Amsterdam.

Overweg 118

1191 RD Ouderkerk a/d Amstel

Telefoon: 06-24204046

Email: info@ontwikkelingsadvies.nl


Grotere kaart weergeven

 

Share